บล็อกส่วนตัวของเม่น, นายจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์

นักออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

อยู่ปาย ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต มีความสุขกับดิน หญ้า และงาน

สวัสดีปีใหม่ 2557

19 มกราคม 2014

ปี 2556 นับว่าเป็นปีที่คลี่คลายที่สุดในชีวิต ปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นอย่างคุ้นเคยจนลืมไปว่าเป็นปัญหา ก็กลับค่อยๆ ปลาสนาการไปทีละเรื่อง

คนดีและคนไม่ดี

14 ธันวาคม 2013

เถียงกันในประเด็นว่าใครคือคนดีและคนไม่ดี ผมว่ามันก็ไม่น่าตอบยากถ้าอ้างอิงพระธรรม: คนดี (อย่างน้อยสุด) ก็คือรักษาศีลได้ครบ 5 ข้อ คนไม่ดีก็คือคนที่รักษาศีล 5 ไม่ได้

ฤดูใบไม้ผลิของชีวิต

4 สิงหาคม 2013

เพิ่งสังเกตตัวเองว่า ในช่วง 14 ปีที่เขียนบล็อกมานี้ ทุกครั้งที่ชอบสีเขียว/เปลี่ยนธีมเป็นสีเขียว มักจะมีเรื่องราวใหม่ๆ เกิดขึ้นในชีวิต มีการเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่ง รู้สึกปลอดโปร่งและคลี่คลายอย่างมาก

องค์ประกอบของงานที่ดี

7 กรกฎาคม 2013

วาทะสถาปนิกท่านหนึ่งในปาย: เวลาเห็นบ้านสวยๆ อย่าชมแต่สถาปนิกเลย มันเป็นผลของการต่อรองกันระหว่างสถาปนิก, ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้าน – แล้วผมก็พลันคิดว่า ผลงานดีๆ หรือ ห่วยๆ ก็เช่นกัน

ทรรศนะในเรื่องชีวิตคู่

18 กุมภาพันธ์ 2013

“ดูก่อน คฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน..”